Framgångsrik
rehabilitering
– steg för steg

Pedatim visar vägen till bättre hälsa

Enkelt, tydligt och roligt med Pedatim

Pedatim är ett digitalt hjälpmedel som ökar följsamheten till rehabilitering för patienter inom vården. En träningstavla tillgänglig via en pekskärm bredvid sängen, som gör rehabiliteringen tydlig för både patient och vårdpersonal.

Pedatim bygger på en vetenskapligt beprövad metod som grundar sig i fyra kända framgångsfaktorer när man vill skapa en positiv beteendeförändring.

•  Tydliga mål

•  Visuellt gränssnitt

•  Feedback

•  Belöning

Pedatim i surfplatta

Pedatim är ett stöd för alla

Det som gör Pedatim unik är att metoden inkluderar hela vårdteamet och patienten i rehabiliteringen. Pedatim visualiserar och tydliggör övningarna i syfte att stötta både vårdpersonal och patient efter operation eller medicinsk åkomma. Metoden passar alla, oavsett ålder, bakgrund och nationalitet.

Pedatim är en enkel lösning på verkliga utmaningar

Bättre utnyttjande av resurser

Alla får koll och kan bidra

Kommunikation och samarbete

Tydliggör och fokuserar rehabilitering

Förbättrad vårdkvalité

Skapar livsviktigt engagemang

Kortare sjukhusvistelser

Utförd rehabilitering
ger resultat

För vården

Pedatim ökar följsamhet till rehabilitering

Ett stöd för både patient och vårdpersonal

För patienter

Bli delaktig i din egen rehabilitering

Pedatim snabbar på din återhämtning

Vill du veta mer om Pedatim?