Pedatim Träningstavlan

Phystec har utvecklat Pedatim Träningstavlan. Den används för att öka följsamheten vid rehabilitering av patienter inom sjukvården, från specialist avdelningen, korttidsboende till hemtjänst.
Pedatim Träningstavlan är en unik produkt som med sin enkelhet ger personal och patienter en snabb och bra överblick över patientens mobilisering- och träningsgrad. Samtidigt är Pedatim Träningstavlan lätt att använda, den engagerar och gör patienten delaktig i sin egen rehabilitering och bidrar till person-centrerad vård och ökad följsamhet.
Träningstavlan togs fram som en analog produkt redan 2012 och används idag på ett flertal sjukhus både i Sverige och Danmark. Pedatim Träningstavlans positiva effekt på patienters rehabilitering har medfört att Karolinska Institutet har planerat fyra oberoende studier varav två nu är publicerade med goda resultat. Den första publicerades  Fysioterapi 2019 i Stockholm 2019. Studie två publicerades i mars 2022.


Klicka på bilden ovan så visas PedatimTräningstavlan när den är ordinerad till en patient. Den bör placeras vid patientens sängplats.

Klicka här för länk till vetenskaplig studie nr1 av 4.

Klicka här för länk till vetenskaplig studie nr2 av 4.

Om oss,             
Vi som äger ochstår bakom Phystec är:
Ingela Sjölin, leg fysioterapeut. VD, grundare/ägare
Joakim Sjölin, ägare