Full kontroll på
rehabiliteringen
– dygnet runt

Pedatim stöttar både vårdpersonal och patient

Ordination utan medicinkopp

Vi är noggranna med medicinerna inom vården. Doserar exakt, följer upp och checkar av. Men hur strukturerad är rehabiliteringen? Studier visar att rehabilitering är lika viktig som att ta sina mediciner för att återhämta sig. Frågan är, hur ser vi till att övningarna utförs om det saknas bra rutiner för ordination och uppföljning?

Pedatim

– vårdpersonalens bästa vän

Pedatim är en metod som sätter patienten i centrum. Ett enkelt digitalt hjälpmedel att prata rehabilitering kring. Som visualiserar, engagerar, belönar och gör målet tydligt.

Pedatim ser till att rehabiliteringen blir utförd på sjukhus, vårdboenden och inom hemtjänsten. Metoden skapar rutiner som stöttar både patient och vårdteam. Det blir lätt och roligt!

Varför
Pedatim?

  • 300% ökad mobilisering jämfört med sedvanlig metod
  • Kortare vårdtid och minskade kostnader
  • Personcentrerad vård och bättre följsamhet
  • Tydliga rutiner på vårdavdelningen
  • Överblick av patienters mobiliseringsgrad

Så fungerar Pedatim

Pedatim är en vetenskapligt beprövad metod som görs tillgänglig för patient och personal genom en mjukvara på en 13 tums pekskärm.

Pedatim ser till att rehabiliteringen blir utförd. Förvandlar patienter från att vara passiva mottagare av en behandling till att bli engagerade och delaktiga i sin återhämtning. Pedatim får fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och undersköterskor att jobba nära varandra och patienten under hela vårdtiden.

Pedatim i surfplatta

Alla vinner på Pedatim

Pedatim för fysioterapeuter

Fysioterapeut/
arbetsterapeut

Hjälper till att kommunicera ordinerade övningar med sjuksköterska eller undersköterska och patient.

Pedatim för fysioterapeuter

Sjuksköterska/
undersköterska

Skapar förståelse och möjliggör uppföljning med patient för att stötta följsamheten.

Pedatim för fysioterapeuter

Vårdenhetschef

Gör arbetet på vårdenheten mer effektivt och kortar vårdtiden vilket sparar resurser.

Pedatim för fysioterapeuter

 Verksamhetschef

Effektiviserar genom färrevårddygn per patient vilket minskar kostnaderna för avdelningen.

Karolinska Institutet testar Pedatim

Vetenskapliga studier gjorda på metoden

Läs studien som visar hur patienters status förbättras och resurser sparas med Pedatim.

Läs studien som lyfter patient-perspektivet – djupintervjuer med vårdtagare.

Läs studien som lyfter vård-perspektivet – djupintervjuer med vårdgivare.

Läs studien som belyser sambandet tidig mobilisering och postoperativa komplikationer.

Läs studien om digitalt hjälpmedel för att förbättra mobiliseringen.

Vill du veta mer om Pedatim?