Av vården
för vården

En produkt sprungen ur verkligheten

“Hur gör vi med rehabilitering när du inte är här?”

Allt började med en fråga som ställdes till fysioterapeuten Ingela Sjölin. Det var vårdenhetschefen som såg ett problem i hur patienter och vårdpersonal skulle kunna hålla reda på och följa upp ordinerade övningar när hon lämnat avdelningen?

Rehabilitering kan vara livsviktig, så Ingela tog frågan på allvar. Hon började med en träningsdagbok, men insåg snabbt att den försvann bland alla andra papper. Ingela valde då att angripa problemet på ett helt nytt sätt.

Rehabilitering – in your face

Ingela skapade en träningstavla som hängdes vid patientens säng och därmed inte gick att städa undan. För att testa metoden gjorde hon en mindre studie på tio patienter. Resultatet överträffade alla förväntningar.

Hur gör vi med rehabilitering när du inte här här?
Prototyp av träningstavlan

Produktutveckling i liten skala

Ingela insåg potentialen och tillverkade 22 whiteboard-tavlor med vändbara magneter i rött och grönt. Från Tillväxtverket fick hon stöd att skapa sin första prototyp, en unik träningstavla i plåt med vändbara magneter och en låda på baksidan för tillbehör.

Intresse från Karolinska Institutet

Under en föreläsning visade Ingela sin träningstavla för personalen på sjukhuset. Intresset blev stort. Två fysioterapeuter inkluderade metoden i sin avhandling under ledning av Maria Hagströmer, professor i fysioterapi vid Karolinska Institutet.

Träningstavla med hjärna

När första studien från Karolinska Institutet publicerades nappade Lunds Universitets innovationsavdelning på idén. En första prototyp av digitala träningstavlan togs fram. Produkten förädlades med hjälp av mjukvaruutvecklare och är idag en del av SmiLe Incubator, en framstående life science-inkubator i Lund.

Idag är Pedatim en digital produkt baserad på en vetenskapligt utvärderad metod, som riktar sig till både vårdpersonal och patient. Det gör Pedatim unik på marknaden.

Hej!

Jag heter Ingela Sjölin och jag har jobbat som fysioterapeut inom vården i många år. I min yrkesroll ser jag kraften av väl genomförd rehabilitering, men också utmaningarna som finns.

Idag är jag VD och grundare av Scandinavian Phystec AB. Jag tog fram Pedatim för att jag brinner för en jämlik vård där alla patienter får den rehabilitering man har rätt till.

Jag har fått positiv respons från alla håll sedan start. Pedatim fyller ett tydligt gap på marknaden och är en enkel och kostnadseffektiv lösning på verkliga problem inom vården idag.

Ingela Sjölin, grundare av Scandinavian Phystec AB

Vill du veta mer om Pedatim?

Pedatim i korthet

Pedatim togs fram som en analog träningstavla redan 2012 och används idag på ett flertal sjukhus både i Sverige och Danmark.

Träningstavlans positiva effekt på patienters rehabilitering gjorde att Karolinska Institutet nu har genomfört och publicerat fem oberoende studier (aug 2023) med goda resultat.

När träningstavlan blev digital fick den produktnamnet Pedatim som betyder “steg för steg” på latin.

Det är precis vad Pedatim bidrar till,
framgångsrik rehabilitering steg för steg