3 maj, 2023

Pedatim öppnar dörren för personcentrerad vård

När Svenska Dagbladet ville göra en artikelserie med hållbara företag inom vården blev Phystec tillfrågad att medverka. Ingela Sjölin som är vd för Phystec tackade ja och nu är artikeln publicerad. Här kommer en kort summering och en länk till artikeln för dig som vill läsa mer.

Större fokus på patienten

Det finns ett stort intresse för personcentrerad vård idag. Pedatim gör detta möjligt genom en enkel men kraftfull metod. Med Pedatim blir patienter delaktiga i sin rehabilitering på ett naturligt sätt och kan ta ansvar över sin återhämtning.

– I grunden vill alla människor bli friska och klara sig själva. Den kraften måste man lyfta fram, säger Ingela Sjölin.

Hon vet vad hon pratar om. I sin roll som legitimerad fysioterapeut med många års erfarenhet inom vården har hon metodiskt utvecklat Pedatim sida vid sida med patienterna. Resultatet är ett hjälpmedel som bjuder in både patienter, personal och anhöriga i den viktiga rehabiliteringen efter operation eller medicinska ingrepp. En unik produkt på marknaden idag.

Gynnar både hälsan och ekonomin

Rehabilitering är ett viktigt fokusområde inom vården för att undvika komplikationer och spara vårddygn. En ordination lika viktig som medicinerna under sjukhusvistelsen.

– Genom Pedatim vill vi bidra till att förvalta vårdens resurser på bästa sätt, till nytta för både patient och personal. Pedatim sparar materiella och personella resurser vilket leder till ett mer hållbart förhållningssätt i vården, säger Ingela Sjölin.

Läs hela intervjun med Ingela Sjölin här »