30 maj, 2023

Phystec deltar i Business Swedens näringslivsdelegation till Estland

I samband med kungaparets statsbesök till Estland den 2–4 maj arrangerade Business Sweden en näringslivsdelegation. Delegationen bestod av stora och små företag inom digitalisering, säkerhet, hållbara teknologier, medicinteknik och digital hälsa. Phystec var inbjuden som enda svenska startup-företag.

En höjdpunkt på agendan var Estonia-Sweden Business Forum, en halvdagskonferens där H.M. Konungen, presidenten, regeringsföreträdare och över 100 näringslivsrepresentanter deltog. Ett historiskt stort möte mellan svenskt och estniskt näringsliv med syfte att stärka relationerna ytterligare och lyfta grön omställningen, säkerhet, och digitalisering. Phystec fick även en presentation och digital rundtur ett nytt modernt sjukhus i Tallin som kommer att stå klart 2029.

Vi fick chans att bygga nätverk och berätta om möjligheterna med Pedatim inom e-hälsa. Visionen är att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.

– Det känns viktigt att knyta band mellan länder som står för demokrati och sunda värderingar för att snabba på digitaliseringen så att visionen blir verklighet. Estland ligger långt fram generellt, dels på grund av landets organisation, dels för att det är nära till beslut. Det är ett litet land som gjort en stor resa, och som har många unicorn-företag per capita. Det är inspirerande att se, säger Ingela, Sjölin som är VD och grundare av Scandinavian Phystec AB.

Läs mer om hur digitalisering ökar följsamheten till rehabilitering här.