20 apr, 2023

Vikten av rehabilitering lyfts i Dagens Nyheter

“Vården i Sverige står inför stora utmaningar. Personalbrist, långa vårdköer och hög belastning i kombination med krav på digitalisering sätter press på såväl personal som vårdsektorn i stort. Här behövs det lösningar som ger ringar på vattnet – och att öka följsamheten till ordinerad rehabilitering är ett steg på vägen.”

Så inleds artikeln som belyser bristen på rutiner för rehabilitering efter operation eller medicinska ingrepp. Ett problem som gör att patienter kan behöva stanna på sjukhusen längre än nödvändigt.

Pedatim sparar vårddygn och resurser

Vetenskapliga studier visar att de som använder digitala träningstavlan Pedatim i sin rehabilitering rör sig 300% mer per dag och lämnar sjukhuset ett vårddygn tidigare. Det ger stora vinster för både patienter, personal och vården i stort.

En ordination lika viktig som medicinerna

Det är viktigt att rehabilitering blir utförd även när vårdpersonalen inte har möjlighet att stå bredvid patienten. Detta går att lösa med Pedatim som bygger på vetenskap gällande beteendeförändring.

Motiverar genom belöning

Pedatim tydliggör övningar och ger patienterna belöning när de utförs, vilket engagerar och motiverar. Enkla belöningssystem, som guldstjärnor och konfettiregn på skärmen, har visat sig effektiva. Patienter känner sig trygga när de ser att de bidrar till sitt eget tillfrisknande.

Läs artikeln i sin helhet här »